Beleef het IJsselmeer!

Welkom op de website ijsselmeervissen.nl. Via deze website wordt u de mogelijkheid geboden om het IJsselmeer op een unieke wijze te verkennen. Stap aan boord van een vissersschip, maak een rondvaart over het IJsselmeer en ervaar de visserij!

Vanuit verschillende havensteden aan het IJsselmeer worden rondvaarten, excursies en demonstraties van de visserij op het IJsselmeer georganiseerd. Stap aan boord en laat u verrassen! Voor meer informatie over de mogelijkheden zie Rondvaarten

Speciaal voor basisscholen in Friesland is het project Educatief IJsselmeervissen opgezet. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool) kunnen onder begeleiding deelnemen aan een excursie op het IJsselmeer, waarbij zij aan boord o.a. de vissers helpen met vissen. Door middel van verschillende opdrachten komen de kinderen in aanraking met het IJsselmeergebied, de visserij, de geschiedenis en de natuur. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Europees Visserij Fonds (EVF), de Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken. 

Tevens is op deze website informatie te vinden over het IJsselmeer en de visserij op het IJsselmeer, van vroeger tot nu. U vindt hier informatie over o.a. het ontstaan van het IJsselmeer en de geschiedenis van de visserij, de verschillende visserijmethoden, vissoorten in het IJsselmeer en de huidige IJsselmeervisserij.

Project Educatief IJsselmeervissen deel 2 van start

HINDELOOPEN - Op dinsdag 15 april 2014 is gestart met een derde seizoen excursies op het IJsselmeer, voor basisschoolkinderen. Vanuit de haven van Hindeloopen zijn die dag de eerste schoolklassen aan boord gestapt bij de IJsselmeervissers. 

Dit jaar is een nieuw vissersschip toegevoegd aan het project Educatief IJsselmeervissen, te weten de WON 39 van dhr. A. Koornstra uit Makkum. Samen met dhr. H. Fuchs, zelf visserman en eigenaar van het vissersschip LE 23 uit Lemmer, zijn zij de vervangers geworden van de gebroeders Wouda van de ST 21.

De gebroeders Wouda zijn namelijk omgeschakeld naar de visserij op garnalen en konden om deze reden niet meer deelnemen aan het project. Uiteraard vindt de projectgroep het bijzonder jammer dat de gebr. Wouda hun medewerking niet meer kunnen verlenen aan het project. Gelukkig zijn we blij dat dhr. Koornstra en dhr. Fuchs met het vissersschip WON 39 hun plaats in wilde nemen. Wij wensen de gebr. Wouda een goede visserij en danken hen voor hun inzet binnen het project! 

Uit de reeds binnengekomen boekingen lijkt het project ook dit jaar weer af te stevenen op een groot succes. Voor basisscholen die zich nog niet hebben aangemeld, zijn er nog beperkte mogelijkheden om deelname aan de excursie te boeken. Voor wie nog graag wil deelnemen aan de excursie, wees er snel bij, wat vol = vol!

Basisscholen die willen deelnemen kunnen zich via de website http://www.groendoen.net aanmelden voor de excursie. Is uw school (nog) geen lid van GroenDoen en wilt u toch deelnemen? Klik dan hier voor meer informatie.