Nieuws

Om de volledige nieuwsartikelen te lezen, klikt u op de titel van het betreffende nieuwsitem.

Uniek onderwijs op IJsselmeerkotters

‘Ik vis liever, maar dit is wel leuk om te doen.’

HINDELOOPEN – Het zijn ook voor de paar nog overgebleven IJsselmeervissers zware tijden. Vorige week vrijdag startte in Hindeloopen het project Educatief IJsselmeer Vissen, waarvoor Europese subsidie is gekregen. Voor de beroepsvisserij een kans om kennis van de visserij en het IJsselmeergebied over te dragen op de jeugd, maar ook een aanvulling op de inkomsten uit de visserij.

De ST 8, WON 38 en HI 35 in de haven van Hindeloopen. De linker loods is van de HI 35 en basis van ‘IJsselmeervissen & Events’.De ST 8, WON 38 en HI 35 in de haven van Hindeloopen. De linker loods is van de HI 35 en basis van ‘IJsselmeervissen & Events’.,,Hebbes, er zit er eentje in’’, zegt Tiemen Weerstand tegen de leerlingen, van wie enkelen nog een beetje huiverig naar de paling kijken die uit het opgehaalde aalkistje in de emmer wordt gekiept. Ook in de volgende kistjes zit paling. Weerstand, voormalig (Urker) zeevisser maar nu eigenaar van een watersportbedrijf in Lemmer, is aan boord van de ST 8 om IJsselmeervisser Sietze Boersma te helpen met het educatieve werk. Als rappe en duidelijke prater kwijt Weerstand zich goed van zijn taak. Al na enkele kistjes hebben de leerlingen hun schroom overwonnen en wordt de taak van binnenhalen overgenomen van Boersma.

De ST 8 is een van de drie deelnemers aan het project Educatief IJsselmeer Vissen, samen met de WON 38 met Jelke de Haan en Haiko Bootsma aan boord en de HI 35 met Sipke en zoon Pieter Bootsma. Geestelijk vader van het project is Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond, zelf inwoner van Hindeloopen. De Nederlandse Vissersbond heeft het initiatief genomen subsidie aan te vragen bij het Europees Visserij Fonds en de provincie Friesland uit de pot Duurzame Ontwikkeling van visserijgebieden. Het idee werd uitgewerkt samen met de deelnemende visserijbedrijven en het Friese educatief bezoekerscentrum Mar en Klif. Mar en Klif biedt het project aan aan de scholen.

Vissen met gasten/toeristen aan boord is ook in Hindeloopen niet nieuw. De enige nog overgebleven beroepsvissers in het plaatsje, de Bootsma’s van de HI 35, doen het al enkele jaren, met succes. Het nieuwe project is specifiek gericht op leerlingen van de groepen 5-8 van de basisschool. Voor die leerlingen wordt dit voorjaar (mei-juni) en opnieuw in het voorjaar van 2013 een excursie aangeboden op het IJsselmeer.

Het hijsen van een diabolo op de drie deelnemende schepen was de officiële start van het project Educatief IJsselmeer Vissen.Het hijsen van een diabolo op de drie deelnemende schepen was de officiële start van het project Educatief IJsselmeer Vissen.Het doel van het project is om de kinderen zelf te laten ontdekken en te laten ervaren hoe het leven eruitziet van een IJsselmeervisser. Ze krijgen aan boord opdrachten (diepte, wind en temperatuur meten), en mogen zelf vissen met kisten en aaskuil. Vissen en ook vogels van het IJsselmeer worden op naam gebracht met een speciaal hiervoor ontwikkelde zoekkaart. Op de website www.ijsselmeervissen.nl kunnen kinderen hun foto’s, visvangsten en werkstukken (laten) plaatsen. Al voor de start van het project hadden zich al ruim twintig schoolklassen aangemeld voor een excursie.

De aftrap van het project werd vrijdag gegeven in het bekende restaurant De Hinde, waar wethouder Gea Akkermans van Zuidwest-Friesland en Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt het project toelichtten en wezen op de kansen voor de visserij. De kinderen stonden al klaar op de kade, in zwemvest. Die zwemvesten zijn onderdeel van de aanpassingen die aan boord gedaan moesten worden in verband met de veiligheid en de mogelijkheid tot educatie aan boord (zoals zitbankjes, verrekijkers). De officiële opening was het hijsen van een diabolo op de drie schepen door Akkermans, Nooitgedagt en Iris Nutma van Mar en Klif.

Voor de staandwantvisserij is het nu gesloten tijd, voor de palingvisserij is het volgens Boersma nog te koud. Af en toe kijkt hij of er nog wat zit, maar hij houdt zich vooral bezig met kistjes repareren op de schuur. ,,Ik zou liever gewoon vissen hoor, maar dit is toch wel erg leuk om te doen en bovendien een bijverdienste in de slappe tijd’’, zegt de nuchtere Fries. ,,We krijgen het behoorlijk druk. Ik hoor al van 30 tochten.’’ Het project is gebudgetteerd voor twee jaar. Volgend jaar kunnen zich ook bassischolen aanmelden van buiten het gebied van de vier huidige deelnemende gemeenten (Lemsterland, Zuidwest-Friesland, Gaasterlan-Sleat en Skarstelanj).

De HI 35, ST 8 en WON 38 waren tegen het middaguur weer terug in de haven, waar de kinderen werden ontvangen met warme chocolademelk. Sipke en Pieter Bootsma van de HI 35 vonden het een geslaagde tocht. ,,We zijn het ook wel gewend, want we varen vaak met toeristen.’’ De WON 38 vist met drie man aan boord met grote fuiken. ,,Het is leuk om jongeren wat te leren’’, zegt Jelke de Haan. ,,De visserij is momenteel rustig. Als dit project een bijdrage kan leveren aan onze bedrijfsvoering, waarom zouden we dan niet meedoen?’’

Tekst en foto’s: Gijs van der Bent, Visserijnieuws

Visserijnieuws