Interessante links

Wilt u meer weten over visserij en de visserijsector? Hieronder zijn een aantal interessante links van websites waar u meer informatie kunt vinden. Klik op de naam van de organisatie om door te linken naar de betreffende website.
 

Nederlandse Vissersbond
De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. De dienstverlening van de Nederlandse Vissersbond is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden). Het doel van de Nederlandse Vissersbond is het bevorderen van de nationale en internationale belangen van de Nederlandse vissers in de ruimste zin van het woord.

Productschap Vis
De Nederlandse vissector is goed georganiseerd. Vissers, vis- en schelpdierkwekers, visverwerkers, groothandelaren en detaillisten, iedereen heeft z'n eigen belangenorganisatie. Maar daarnaast hebben zij ook gezamenlijk hun krachten gebundeld, in het Productschap Vis. Bij het productschap komen alle verschillende belangenorganisaties elkaar tegen. Op deze manier houden alle takken van de sector goed voeling met elkaar. Samen maken zij zich sterk voor een vissector die zijn verantwoordelijkheden neemt en kwaliteit levert, economisch gezond is en de concurrentie met het buitenland aangaat.

Nederlands Visbureau
Het Nederlands Visbureau heeft als taak de totale afzet van vis en visproducten, die via de Nederlandse afzetkanalen gaan, te bevorderen voor bedrijven en organisaties die daartoe direct of indirect een financiële bijdrage leveren, dit ter versterking c.q. handhaving van de Nederlandse marktpositie in de diverse landen middels de door het bestuur vastgestelde instrumenten.

Zuiderzee Zilver
Zuiderzee Zilver is het kwaliteitskeurmerk voor vis uit o.a. het IJsselmeer. Het Zuiderzee Zilver keurmerk is ontwikkeld voor de visserijketen, die voldoet aan de gestelde ‘Criteria voor Duurzaamheid en Kwaliteitszorg’. De criteria zijn gericht op een verantwoord beheer van de visbestanden, de leefomgeving en het behoud van de goede kwaliteit van de vis. Zo mag er bijvoorbeeld in bepaalde seizoenen niet worden gevist, zodat de vis de kans krijgt zich voort te planten en moet er bij alle stappen in de keten worden voldaan aan de opgestelde kwaliteitscriteria.

VIS! App
Bent u in het bezit van een Smartphone? Download dan de gratis VIS! App en kom alles te weten over verschillende vissoorten en visserij. Daarnaast bevat de VIS! App een uitgebreide selectie aan visrecepten. Zoek en vind heerlijke visrecepten, variërend van eenvoudige eenpansgerechten tot recepten van hoog culinair niveau. Tevens maakt u via de App kennis met onze vissers en hun vissersschepen. Kortom alle informatie over vis bij de hand!

Visserijnieuws
Visserijnieuws is een wekelijks nieuwsblad betreffende visserij en de visserijsector.