(Rode) Baars

De rode baars, of baars, is een vis die behoort tot de familie echte baarzen. Deze vissoort is familie van de snoekbaars en de pos.

Wetenschappelijke benaming
Perca fluviatilis

Leefgebied
De baars leeft verspreid over bijna heel Europa en Noord-Azië en komt voor in meren, plassen, moerasland, rivieren en brakwater. 

Kenmerken
De baars heeft 2 gescheiden rugvinnen, waarvan de voorste uitsluitend harde stekels heeft; op de achterzijde van de voorste rugvin bevindt zich een zwarte vlek, over het lichaam lopen een aantal verticale, donkere banden. De baars heeft een zijdelings afgevlakt lichaam met hoge rug. Kleur: de baars heeft een geel/groenachtige rug, een witte/zilverwitte buik met roodachtige glans en rood- /geelgekleurde vinnen. Voedsel De baars eet voornamelijk plankton, kleine bodemdiertjes, kleine vissen, rivierkreeftjes en insecten.

Gedrag
De baars is een van de eerste vissen die nieuw aangelegde wateren koloniseert. In voedselarme wateren (vennen en zandafgravingen) is de baars samen met de blankvoorn de dominante vissoort. De baars is een zichtjager en heeft dus helder water nodig. Hij leeft in het algemeen in scholen van enkele tientallen dieren van ongeveer gelijke grootte. In deze scholen kan een enorme voedselnijd optreden waarbij een vermeende prooi door de hele school tegelijk wordt bejaagd. De baars is ondanks zijn stekels een gewilde prooi van de snoek. Baarzen staan evenals snoeken bekend om hun kannibalisme. In de zomer komen vaak erg grote scholen met jonge baars voor die voor hun wat oudere soortgenoten een gewilde prooi vormen. Ook dan jaagt de baars vaak groepsgewijs op de opgejaagde visjes.