Pos

De pos is een zoetwatervis die veel voorkomt in Nederlandse wateren. De pos hoort tot de familie van de echte baarzen en wordt tot ongeveer 25 centimeter lang. De pos komt veel voor in open water zoals het IJsselmeer. Tijdens de paaitijd, van april t/m juni zwemt de pos in grote scholen. Ze paaien in ondiep water op waterplanten, stenen en andere obstakels. Pos is naast de blankvoorn het belangrijkste voedsel voor de aalscholver.

Wetenschappelijke benaming
Gymnocephalus cernuus.

Leefgebied
Meren, grote rivieren, open wateren. De pos lijkt goed te gedijen in wateren waar andere vissoorten weinig of niet voorkomen. Ook komt de pos veel voor in pas gegraven wateren of wateren waar de milieuomstandigheden ingrijpend zijn veranderd.

Kenmerken
De pos is een langgerekte vis met een puntige kop. De voorste en achterste rugvin van de pos vormen 1 geheel en bevatten stekels. De pos wordt ongeveer 20-25cm lang.

Het lichaam is bedekt met donkere vlekken. De pos is bruin van kleur met een donkerbruine rug en een lichtbruine buik. Het mannetje is tijdens paaitijd feller gekleurd; de buik vertoont dan vaak een rode glans.

Voedsel
Plankton, insectenlarven, slakjes, wormpjes, kuit en soortgenoten. De larven eten klein plankton. Wanneer de pos groter wordt eet deze vis voornamelijk bodemvoedsel zoals vlo kreeftjes, garnaaltjes en muggenlarven. Een volwassen pos eet voornamelijk bodemdiertjes, maar ook kuit en kleinere soortgenoten.

Gedrag
De pos leeft, net als de spiering, in grote scholen, met name tijdens de paaitijd. Gedurende de paaiperiode zoekt de pos ondiep water op met een hoog zuurstofgehalte. De eitjes worden afgezet aan waterplanten, stenen en andere obstakels. De larven kunnen na het uitkomen van de eitjes amper bewegen; ze zijn nog niet volledig ontwikkeld. Na ruim een week gaan de larven actief op zoek naar voedsel.