Kolblei

De kolblei, ook wel blei of bliek genoemd, is een vis die behoort tot de familie van karperachtigen. De kolblei wordt vaak verward met de brasem, deze vissoorten lijken nogal op elkaar. De kolblei en de brasem zien er niet alleen hetzelfde uit, ze vertonen ook hetzelfde gedrag.

Wetenschappelijke benaming
Blicca bjoerkna.

Leefgebied
De kolblei komt voor tot aan de Oeral (Rusland). Verder komt hij voor in Frankrijk, Duitsland en grote gedeelten van de Benelux. In Engeland komt deze vis alleen in het oosten van het land voor en in Scandinavië alleen in het zuiden. 

Kenmerken
De voornaamste kenmerken waaraan een kolblei te herkennen en te onderscheiden is van een brasem zijn de lichtere schubben en de rode kleur rond de borstvinnen. Verder is de kop van de kolblei stomper en is het oog in verhouding met de rest van het lichaam redelijk groot. Verder wordt een kolblei minder groot dan een brasem, namelijk tussen de 30 en 40 centimeter. Vaak is het moeilijk vast te stellen of de vis een kolblei of brasem is, er komen namelijk vaak kruisingen tussen beide vissoorten voor. Kleur: zilverachtige glans met donkere grijze vinnen. De keel en de buik vertonen rode vlekken, met name bij de borst- en buikvinnen. De kolblei heeft een zijdelings afgevlakt lichaam, in een ruitvorm met een puntige rugvin en grote puntige staartvin. De vis heeft een onderstandige stompe bek. De lichaamslengte van de kolblei is ongeveer tussen 30 en 40 centimeter. 

Voedsel
De kolblei eet voornamelijk kreeftjes, slakken, planten en algen. 

Gedrag
De kolblei leeft vaak net zoals de brasem in grote scholen. Ze planten zich redelijk makkelijk voort en daardoor kan het wel eens voorkomen dat er sprake is van overbevolking. De kolblei paren van mei tot juni langs de oevers. De mannetjes hebben dan een lichte leguitslag. De vrouwtjes zetten zo'n 100.000 eitjes af op de bodem. De jongen groeien erg langzaam en zijn op driejarige leeftijd vaak nog erg klein met een lengte van 8 tot 10 centimer. De soort heeft een voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende wateren, zoals rivieren, meren en kanalen. De kolblei is niet erg gevoelig voor waterverontreiniging en behoort in Nederland tot de weinige niet bedreigde vissoorten.