Houting

De houting is een vissoort die behoort tot de familie van zalmen en forellen. In West-Europa kwam houting oorspronkelijk voor in de stroomgebieden die uitmonden in de Noordzee en Waddenzee. In Nederland waren dit de Rijn, Maas, Eems en Schelde. In de loop van de 20e eeuw is houting als gevolg van watervervuiling, verstuwing en overbevissing verdwenen. Door de vissoort te kweken en opnieuw uit zetten in de Nederlandse binnenwateren is de vissoort teruggekeerd.

Wetenschappelijke benaming
Coregonus oxyrinhus.

Leefgebied
De houting komt voor in diverse type wateren; zowel brak als zoet water.

Kenmerken
De houting is een langgerekte vis en lijkt veel op de haring. De houting is te herkennen aan zijn lange vlezige ‘neus‘ boven kleine onderstandige bek. De houting heeft  een vetvin. Kleur: zilvergrijs/ blauwachtig met donkerkleurige vinnen (zwart/donkergrijs).

Voedsel
De houting  leeft vooral van dierlijk plankton en insectenlarven, kleine kreeftachtigen en andere kleine bodemdiertjes.

Gedrag
De houting leeft voornamelijk in scholen en trekt naar zoet water om te paaien. Houting heeft een anadrome leefwijze, dit houdt in dat de vis in zowel zout, brak als zoet water leeft. Vanaf oktober verzamelt houting zich in de benedenlopen van rivieren om vervolgens stroomopwaarts naar de paaigebieden te trekken. De paai vindt plaats op kiezel- of zandbodems bij een matige tot sterke stroming.