Chinese wolhandkrab

De Chinese wolhandkrab kwam van oorsprong alleen voor in de rivieren en kustwateren van Noord-China en Korea. De soort komt bijvoorbeeld voor in de meest bekende rivier van China: de Yangtze. Na de eerste melding van Chinese wolhandkrabben buiten het oorspronkelijk leefgebied in Duitsland (1912), is de soort in een groot aantal landen aangetroffen. De Chinese wolhandkrab komt tegenwoordig ook voor in o.a. Nederland en Polen, Groot-Brittannië, Portugal, Spanje en Zweden. Voor de beroepsvisserij biedt de wolhandkrab nieuwe kansen. De wolhandkrab is een delicatesse in de Chinese keuken. Door de grote vraag, de overbevissing en sterke vervuiling van de Chinese rivieren komt de wolhandkrab in China te weinig voor om aan de vraag te kunnen voldoen. De prijs is door de grote vraag zo sterk gestegen, dat het ook voor Nederlandse vissers interessant is om Chinese wolhandkrabben te vangen en te verkopen. De visserij op de wolhandkrab biedt palingvissers aantrekkelijke neveninkomsten.

Wetenschappelijke benaming
Eriocheir sinensis.

Leefgebied
De Chinese wolhandkrab komt voor in grote rivieren, meren en in kustgebieden. Hoe dichter bij zee, des te meer krabben.

Kenmerken
De Chinese wolhandkrab heeft een pantser van ruim 7 cm en vrij lange poten en sterk ontwikkelde schaarpoten, bekleed met een soort vacht. Vier stekels tussen de ogen, het rugschild is bijna vierkant (iets breder dan lang). Kleur: grijsgroen tot donkerbruin (rugschild).

Voedsel
De Chinese wolhandkrab eet voornamelijk waterplanten, kleine mossels en verschillende vissoorten. Vaak eten de krabben vis die in netten van vissers terecht is gekomen, of dode vis die aan een ziekte zijn overleden. Ook sterk verzwakte vissen kunnen ten prooi vallen aan wolhandkrabben.

Gedrag
Om te paaien trekt de wolhandkrabben in het najaar van zoet water richting zee. Ze paren in de winter in het brakke water van riviermondingen en in zoete wateren. Daarna trekken de vrouwtjes de zee in. Eén vrouwtje produceert, afhankelijk van de grootte, 250.000 tot 1.000.000 eieren. De eieren komen uit in het voorjaar, vooral in april-mei. De nog jonge wolhandkrab zoekt vervolgens het zoete water weer op. Binnen twee tot vijf jaar wordt de krab volwassen, waarna de trek naar zee weer kan beginnen.