Beschikbaarheid lesmateriaal

De lesbrief 'Excursie IJsselmeervisserij" en de PowerPoint presentatie "Veiligheid aan boord" zijn verkrijgbaar via de website Groen Doen. Wanneer uw school een reservering plaatst via Groen Doen ontvangt u een bevestiging van uw reservering via e-mail. Deze bevestigingse-mail bevat tevens een link naar de website Groen Doen waar u de betreffende lesmaterialen kunt downloaden.

Meer weten?

De coördinatie van Groen Doen is in handen van NME-centrum 
Mar & Klif te Oudemirdum. Heeft u vragen over Groen Doen of over het lesmateriaal voor de excursie IJsselmeervisserij? Dan kunt u contact opnemen met Groen Doen-coördinator mw. Iris Nutma, telefoonnummer (0514) 571 777 of per e-mail naar
U kunt tevens gebruikmaken van het online contactformulier, wanneer u vragen heeft aangaande het lesmateriaal. Voor het contactformulier, klikt u hier.

 

 

 

Lesmateriaal

Ten behoeve van het project Educatief IJsselmeervissen zijn verschillende educatiematerialen ontwikkeld. Voor leerkrachten is een lesbrief geschreven waarin een aantal praktische zaken ten behoeve van de excursie IJsselmeervissen zijn opgenomen. Daarnaast zijn er een PowerPoint presentatie en diverse filmpjes beschikbaar die ter voorbereiding in de klas behandeld kunnen worden. Ook zijn er lesmaterialen ontwikkeld voor tijdens de excursie, waaronder zoekkaarten, een Scheepsjournaal en is er een leskist aan boord met de benodigde materialen om de verschillende opdrachten uit te voeren.

Lesbrief

Speciaal voor de excursie IJsselmeervisserij is een lesbrief voor basisscholen ontwikkeld. In deze lesbrief vindt u praktische informatie over de excursie, waaronder het programma van de excursie, een overzicht van zaken die al voor u geregeld zijn en welke zaken de deelnemende scholen ter voorbereiding zelf dienen te regelen. Daarnaast bevat de lesbrief kopieerbladen ter informatie voor ouders, maar ook lessuggesties ter voorbereiding en na afloop van de excursie met bijhorende werkbladen voor de kinderen.

Veiligheid aan boord

Met een vissersschip het IJsselmeer op is een geweldige ervaring voor kinderen. Natuurlijk gelden er wel een aantal veiligheidsvoorschriften en gedragsregels waar de kinderen zich aan dienen te houden wanneer zij aan boord stappen, om onvoorzichtigheid en ongelukken te voorkomen. Met behulp van een PowerPoint presentatie worden de gedragsregels aan boord verduidelijkt. In de presentatie wordt o.a. aandacht geschonken aan het dragen van een zwemvest en het luisteren naar de aanwijzingen van de schipper. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij ter voorbereiding op de excursie aandacht besteed in de klas aan de gedragsregels m.b.t. veiligheid aan boord. 

Video's project Educatief IJsselmeervissen

Om een indruk te krijgen van de excursie IJsselmeervisserij zijn er een aantal video's te bekijken. Er zijn een aantal filmpjes gemaakt over de inhoud van de excursie, o.a. over navigeren op het water, welke vissen er in het IJsselmeer leven en welke vogels je tegen komt in het IJsselmeergebied. De filmpjes over de excursie IJsselmeervisserij zijn
hier te bekijken. Op de pagina 'Geschiedenis IJsselmeer' zijn een tweetal filmpjes te bekijken over de geschiedenis van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. Daarnaast is er een filmpje te bekijken over de ademhaling van vissen op de pagina 'Vissoorten'.

Scheepsjournaal

Tijdens de excursie zijn er verschillende doe-opdrachten die de kinderen aan boord kunnen uitvoeren. De kinderen ontvangen bij het aan boord gaan allemaal een eigen Scheepsjournaal waarin de opdrachten kunnen worden uitgewerkt. Na afloop van de excursie mogen de kinderen het Scheepsjournaal mee naar huis nemen.

Leskist

Er is een leskist aan boord met daarin de benodigde apparatuur en materialen die gebruikt kunnen worden bij de verschillende opdrachten. De leskist bevat o.a. een aantal verrekijkers (om vogels mee te spotten), een windmeter (om de windkracht te meten), een dieptemeter (om de diepte te meten), kompassen (om de route te kunnen bepalen), thermometers (meten van de temperatuur) en zoekkaarten (om verschillende vis- en vogelsoorten te determineren).
Van de begeleiders wordt verwacht dat zij er op toe zien dat de kinderen de materialen op de juiste wijze gebruiken en na gebruik weer terug doen in de leskist.

        
Het project “Educatief IJsselmeervissen” is een initiatief van Ursa Major Services BV / Nederlandse Vissersbond en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF), Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken ter investering in duurzame ontwikkeling van visserijgebieden.