Film Educatief IJsselmeervissen

Klik op de afbeelding hieronder om de introductiefilm over het project 'Educatief IJsselmeervissen' te bekijken.

Educatief IJsselmeervissen

Aanleiding

In 2010 is VOF IJsselmeervisbedrijf Bootsma uit Hindeloopen met haar vissersschip de HI 35 gestart met vaartochten waarbij demonstraties van de visserij op het IJsselmeer worden gegeven. Het eerste jaar werd deze dienstverlening uitermate enthousiast onthaald. Opvarenden kunnen in aanraking komen met het IJsselmeergebied in combinatie met de visserij. Daarbij mag men zelf proberen om in de voetsporen te treden van het aloude beroep van visserman. 
 
Door een demonstratie van een duurzame vismethode met aaskuil en kistjes kan men ervaren hoe vis wordt gevangen. Ten tijde van het demonstratievissen worden alle vangsten weer teruggezet. Dit wordt gedaan om uit te leggen dat het beheer van het IJsselmeer voor de vissers dient te worden vertaald in de praktijk. Bewust vissen is belangrijk voor de visstand in de toekomst. 
 
Al snel viel op dat kinderen erg enthousiast zijn over het onbekende op het IJsselmeer en de bijbehorende visserij en ontstond het idee om specifiek voor deze doelgroep excursies op het IJsselmeer te organiseren.

 

Project Educatief IJsselmeervissen

Het doel van het project is om de scholieren in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar in aanraking te laten komen met het IJsselmeergebied, de visserij en de natuur hier omheen. De vissers gebruiken hun kennis en expertise van het gebied ter educatie, in combinatie met een demonstratie van de huidige IJsselmeervisserij. De visser bekleedt de rol van voorlichter en natuurbeheerder. 
 
Tijdens de excursie ervaren de kinderen zelf hoe het leven eruit ziet van een IJsselmeervisser. Zo kunnen ze o.a. de te varen route met behulp van radar en kompas uitstippelen op een waterkaart, de dieptemeter aflezen, met verrekijkers vogels spotten en varen ze naar een visstek. Daar kunnen ze de vissers helpen met vissen. Er wordt gevist met kisten en met aaskuil. De kinderen vangen op deze wijze verschillende vissoorten. De vissoorten kunnen met behulp van een zoekkaart worden gedetermineerd. Vervolgens worden alle vissen weer terug gezet en moet alles worden schoongemaakt. Op deze wijze ervaren de kinderen hoe het eeuwenoude beroep van visserman wordt uitgevoerd, welke dieren er allemaal in en om het IJsselmeer leven en krijgen ze inzicht in de wijze waarop bewust en verantwoord vis wordt gevangen.

 

        
Het project “Educatief IJsselmeervissen” is een initiatief van Ursa Major Services BV / Nederlandse Vissersbond en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF), Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken ter investering in duurzame ontwikkeling van visserijgebieden.