Disclaimer

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Deze auteursrechten berusten, ten zij anders aangegeven, bij Ursa Major Services BV, dochteronderneming van de Nederlandse Vissersbond. De programmatuur is tevens beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Speak. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ursa Major Services BV en Speak is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken 
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Ursa Major Services BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ursa Major Services BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Ursa Major Services BV en Speak niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Ursa Major Services BV en Speak aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Ursa Major Services BV en Speak zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames 
Het is niet toegestaan deze site te framen.